آرشیو دسته بندی: ویدئوهای آموزشی سطح یک

مکانیزم‌های ایجاد زخم بستر (زخم فشاری)

مکانیزم‌های ایجاد PU، زخم‌های فشاری (سرکار خانم اکرم شبستری) انجمن حمایت از بیماران زخم و ترمیم بافت خراسان رضوی

اجزا غیر سلولی و نکات مهم (لایه‌های درم)

اجزا غیر سلولی پوست و نکات مهم لایه‌ درم

اجزا غیر سلولی، نکات مهم، لایه‌های درم (سرکار خانم اکرم شبستری) انجمن حمایت از بیماران زخم و ترمیم بافت خراسان رضوی