اطلاعات تماس

استان خراسان رضوی - مشهد - خیابان چمران - چمران ۴ و ۶ - جنب بانک مسکن ، پلاک ۴۶ و طبقه سوم

تماس با ما
۰۵۱۳۲۲۸۲۲۰۰

ساعات کاری
شنبه
۸.۰۰ - ۱۸.۰۰
یکشنبه
۸.۰۰ - ۱۸.۰۰
دوشنبه
۸.۰۰ - ۱۸.۰۰
سه شنبه
۸.۰۰ - ۱۸.۰۰
چهارشنبه
۸.۰۰ - ۱۸.۰۰
پنج شنبه /جمعه
۸.۰۰ - ۱۲.۰۰