با عنایت به الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام خواهشمند است برای تکمیل فرم ثبت نام در صورت واجد شرایط بودن بر روی دکمه های ذیل کلیک نمایید .

مدارک لازم جهت ثبت نام بیماران :

  • عکس بیمار
  • تصویر محل زخم
  • مدارک

مدارک لازم جهت ثبت نام درمانگر :

  • مدارک درمانگری
  • مدارک شناسایی

اطلاعات لازم جهت ثبت نام حامیان انجمن :

  • نام و نام خانوادگی
  • شماره تلفن همراه