روز پرستار
مجمع فوق العاده انجمن زخم
حمایت از بیماران زخم

حامیان انجمن

مرهم اندیشه سلامت

نانو نارین طب

ابتکار توسعه درمان

طبازیست پلیمر (تریتا)

اخبار و مقالات انجمن

اثر سوء تغذیه پروتئین انرژی
آلژیناتها، هیدرو فایبرها، پانسمان، فوم‌ها، ساختار فوم
مکانیزم‌های ایجاد زخم بستر

منابع آموزشی انجمن حمایت از بیماران زخم

با بهره گیری از منابع آموزشی انجمن حمایت از بیماران زخم ، ضمن بالا بردن سطح علمی خود از تجربیات عملی کارشناسان زخم بهره مند شوید .

کتابخانه انجمن

عضویت در انجمن حمایت از بیماران زخم

با عضویت در انجمن حمایت از بیماران زخم و ترمیم بافت، از خدمات و مزایای ویژه بهرمند شوید.