پکیج آموزشی وکیوم تراپی زخم

حامیان انجمن

آسافارما

نانو نارین طب

ابتکار توسعه درمان

طبازیست پلیمر (تریتا)

مرهم اندیشه سلامت

اخبار و مقالات

منابع آموزشی انجمن حمایت از بیماران زخم

با بهره گیری از منابع آموزشی انجمن حمایت از بیماران زخم ، ضمن بالا بردن سطح علمی خود از تجربیات عملی کارشناسان زخم بهره مند شوید .

کتابخانه انجمن

کتاب مدیریت زخم

عضویت در انجمن حمایت از بیماران زخم

با عضویت در انجمن حمایت از بیماران زخم و ترمیم بافت، از خدمات و مزایای ویژه بهرمند شوید.