قطع عضو یک سوم بیماران دارای زخم پای دیابتی در مشهد

قطع عضو بیماران دارای زخم پای دیابتی

جانشین معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در حال حاضر بیش از یک سوم بیماران دارای زخم پای دیابتی، معادل ۳۴ درصد آنان در مناطق زیر پوشش این دانشگاه در استان خراسان رضوی منجر به “آمپوتاسیون” یا قطع عضو می‌شوند. دکتر ایوب توکلیان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: حدود […]

انواع زخم عوامل تاثیرگذار در تشخیص و شناسایی زخم

عوامل-تاثیرگذار-در-تشخیص-و-شناسایی-زخم

انواع زخم و عوامل تاثیرگذار در تشخیص و شناسایی زخم زخم فشاری:‌ عوامل بیماری زا:‌ بیماریهایی که موجب محدودیت حرکتی می‌شوند و بافت نرم تحت فشار قرار می‌گیرد یا فشار بوسیله تجهیزات پزشکی به پوست وارد می‌شود. محلهای خطر :‌ ساکروم –کوکسی –باتکس –برآمدگی استخوانی –تروکانتر –پاشنه –محل‌های شایع :‌ ساکروم وپاشنه و محل زیر […]

تولیدات ماکروفاژ

تولیدات ماکروفاژ

بخش ششم؛ روش‌های بستن زخم ؛سطح دو (آقای علیرضا محمدیان) انجمن حمایت از بیماران زخم و ترمیم بافت خراسان رضوی

مکانیسم ترمیم زخم

مکانیسم ترمیم زخم

بخش چهارم؛ مکانیسم ترمیم زخم ؛سطح دو (آقای علیرضا محمدیان) انجمن حمایت از بیماران زخم و ترمیم بافت خراسان رضوی